niedziela, 3 września 2017

Gdzie co jest?


Poniżej znajdziesz linki do mniej i bardziej szczegółowych ilustracji medycznych, przedstawiających narządy wewnętrzne (z profilu) i narządy zewnętrzne.
Na dole strony znajduje się słowniczek angielsko-polski.


Narządy wewnętrzne: 

Linki do innych ilustracji narządów wewnętrznych zostały dla łatwiejszego porównywania podzielone na dwa różne profile:

Pęcherz z lewej strony:

 Pęcherz z prawej strony:Narządy zewnętrzne

Na ilustracjach z reguły wargi sromowe są przedstawione jako rozchylone, żeby zaprezentować jak najwięcej szczegółów, ale tak naprawdę zwykle przylegają one do siebie, jak na ilustracji poniżej:
 
Możesz to też zobaczyć, porównując dwa pierwsze diagramy na stronie 3D Vulva ("Vulva At Rest" i "Vulva Spread Open").


 
Słowniczek:
anterior fornix — sklepienie przednie pochwy
anterior labial commissure — spoidło przednie warg sromowych
anus — odbyt
bladder / urinary bladder — pęcherz moczowy
body of uterus — trzon macicy
body of clitoris / shaft of clitoris / clitoral shaft — trzon łechtaczki
cervix — szyjka macicy
clitoral hood (hood of clitoris / prepuce of clitoris) — napletek łechtaczki
clitoral crura — odnogi łechtaczki  
clitoral crus / crus of clitoris — odnoga łechtaczki
clitoris — łechtaczka
corpora cavernosa (corpus cavernosum of clitoris) — ciało jamiste łechtaczki
endometrium — błona śluzowa macicy
external os of uterus — zewnętrzne ujście macicy
fimbriae — strzępki jajowodu
Fordyce spots — plamki Fordyce'a
fornix — sklepienie pochwy
frenulum of clitoris — wędzidełko łechtaczki
frenulum of labia / fourchette — wędzidełko/spoidełko warg sromowych mniejszych
fundus of uterus — dno macicy
glans of clitoris — żołądź łechtaczki
greater vestibular (Bartholin) gland — gruczoł przedsionkowy większy (gruczoł Bartholina)
hymen — błona dziewicza
hymenal caruncle — pozostałości błony dziewiczej
infundibulum — lejek jajowodu
labia majora — wargi sromowe większe
labia minora — wargi sromowe mniejsze
labium majus — warga sromowa większa
labium minus — warga sromowa mniejsza
mons pubis / mons veneris — wzgórek łonowy
opening of greater vestibular (Bartholin) gland — ujście gruczołu przedsionkowego większego (gruczołu Bartholina)
openings of paraurethral (Skene) ducts — ujścia przewodów przycewkowych (Skene'a)
ovarian ligament — więzadło właściwe jajnika
ovary — jajnik
paraurethral duct — przewód przycewkowy
pelvic floor muscles — mięśnie dna miednicy
perineal raphe — szew krocza
perimetrium — omacicze / otrzewna macicy
perineum — krocze
peritoneum — otrzewna
posterior fornix — sklepienie tylne pochwy
posterior labial commissure — spoidło tylne warg sromowych
pubic symphysis — spojenie łonowe
rectouterine pouch — zagłębienie odbytniczo-maciczne (zatoka Douglasa)
rectum — odbytnica
round ligament — więzadło obłe macicy
sebaceous glands — gruczoły łojowe
suspensory ligament of ovary — więzadło wieszadłowe jajnika
tail bone — kość ogonowa
ureter — moczowód
urethra — cewka moczowa
urethral opening (meatus) / external urethral orifice — zewnętrzne ujście cewki moczowej
urogenital diaphragm — przepona moczowo-płciowa
uterine (Fallopian) tube / oviduct — jajowód
uterosacral ligament — więzadło odbytniczo-maciczne / więzadło krzyżowo-maciczne / więzadło maciczno-krzyżowe
uterus — macica
vagina — pochwa
vaginal opening / vaginal orifice — wejście do pochwy
vesicouterine pouch — zagłębienie pęcherzowo-maciczne
vestibular bulbs / bulbs of vestibule — opuszki przedsionka
vestibular (navicular) fossa  — dół przedsionka pochwy
vestibule of vagina — przedsionek pochwy
vulva — wulwa / srom